top of page

Що таке транспортне планування?

Транспортне планування - нова для України міждисциплінарна спеціалізація. Робота транспортних планувальників може включати планування дорожнього руху, транспортне планування району чи ділового центру, планування мереж для конкретного виду транспорту, наприклад концепція трамвайної сітки, автобусних маршрутів, або мастер-план велосипедної мережі (велоконцепція міста), і не тільки. За масштабом, проект транспортного планування може охоплювати від одного перехрестя до міста, агломерації, регіону або й країни.

В цій статті ми узагальнюємо наш досвід роботи у цій сфері, пояснюємо простими словами суть транспортного планування, як ми її розуміємо ми і як ми її втілюємо в наших проектах, перелік компетенцій для якісного планування, принципи, яких ми дотримуємось у наших проектах, переваги для замовника і генпроектувальника


Працюючи в Україні, навчаючись і вивчаючи інфраструктурні проекти у нас і закордоном, ми бачимо і успішні проекти, так і неуспішні (неякісні), і робимо певні спостереження. На заході завжди якісний проект -- це результат процесу, що має три послідовні етапи.


1) Дослідження (research): ретельне вивчення ситуації, збір даних, виявлення і аналіз проблем. В малих і середніх масштабах проектів цей етап може бути поєднаний з наступним, однак якщо об'єкт має великий масштаб чи проблема має великий ступінь складності, дослідження йдуть окремим етапом і замовляються власником об'єкту або іншими зацікавленими організаціями;

2) Планування (planning): формування транспортних рішень на основі наявної інформації та даних. Результатом (проміжним чи остаточним) планувальної роботи зазвичай є 2-3 альтернативні транспортні рішення, які порівнюються між собою за чіткими критеріями (мобільність, доступність, безпека, економічна ефективність, соціальний вплив і вплив на довкілля) з використанням інструментів прогнозного моделювання. В підсумку замовнику рекомендується конкретне концептуальне рішення, і надається вичерпне обґрунтування його переваг як перед існуючим станом (або існуючою концепцією), так і перед альтернативними рішеннями, які були розглянуті під час планування. Для проектів нового будівництва, за нормами законодавства, етап дослідження і планування оформляються у формат ТЕО, яке в Україні вважається вже стадією проектування;

3) Розробка проектно-кошторисної документації (engineering): цей етап починається тоді, коли оптимальне планувальне рішення обране і схвалене замовником, й враховує результати досліджень, прогнозування, моделювання й консультацій із зацікавленими сторонами.

Дослідження й планування, залежно від складності і масштабів об'єкту, можуть бути тривалішими за етап проектування. Ця інвестиція часу є виправданою, оскільки пізніше вона дозволяє уникнути дороговартісних помилок, довгобудів й іміджевих наслідків для тих, хто прийняв помилкове рішення. Якісне планування призводить до мінімізації ризику помилок й максимізація шансів на успіх.


Завдання послуги транспортного планування - знайти оптимальне інфраструктурне рішення виходячи з транспортних проблем, потреб і цілей. Планувальники, у консультаціях з замовником й зацікавленими сторонами, здійснюють збір та всебічний аналіз даних, генерують декілька варіантів рішень і допомагають обрати найбільш доцільне. На основі цієї роботи формується чітке технічне завдання (ТЗ) для інженерів, часто разом з ескізними кресленнями і 3D-візуалізаціями. Якісне ТЗ має всі шанси перетворитись на якісний проект, якщо архітектори та будівельники чітко виконають свою роботу. В результаті конкретне перехрестя, вулиця, шляхопровід чи інший об'єкт стають після реалізації зручними, інтуїтивно зрозумілими, безпечними й комфортними. Коли проект якісний, замовник та виконавці робіт отримують не критику, а високу оцінку з боку пересічних користувачів, урбаністів, журналістів та транспортних експертів.


Транспортне планування як предмет професійної діяльності вимагає широкого набору командних компетенцій у сфері точних та соціальних наук, а також розвинених “м’яких” навичок. Це володіння теорією та практичними інструментами у сфері містобудування, архітектури, інженерного проектування, транспортного аналізу та моделювання, кількісних та якісних методів досліджень у сферах соціології, економіки, поведінкової психології, а також досконале юридичне й організаційне розуміння функціонування місцевого самоврядування, комунальних підприємств, органів державної влади, громадських організацій за ЗМІ. Важливими є знання і практика застосування державних будівельних норм, державних стандартів і технологій виконання робіт, щоб розроблені концепції могли бути реалізовані в умовах національної нормативної бази та спроможностей підрядників. Інструменти та методики партисипації й проактивної комунікації із зацікавленими сторонами вкрай важливі, якщо проекти пов'язані з серйозними змінами, критичними місцями транспортної і містобудівної екосистеми міста або зачіпають інтереси активних груп громадян й можуть викликати нерозуміння або спротив.


Ми здійснюємо транспортне планування виходячи із принципів, що відповідають стратегічним документам і настановам ЄС, України і стратегіям розвитку сучасних прогресивних міст, тобто по суті є "золотим стандартом" у сфері транспортного планування та інфраструктури. Цих принципів три:


1) Стала міська мобільність (Sustainable Urban Mobility) – принцип офіційно існуючий на рівні ЄС, який закликає міста віддавати пріоритет пішому руху, велотранспорту і громадському транспорту як найбільш сталим режимам мобільності;

2) Vision Zero: принцип мінімізація ризиків смертельних ДТП до нуля. Ця "візія нульової смертності" й "підхід безпечної системи" були вперше запроваджені у Швеції й відтоді поширюються по всьому світу;

3) Людиноцентричний підхід у плануванні, коли в центр проектів ставляться люди, а не машини і не інженерія (книжка "Cities for People" автора Яна Гейла, Данія).

У країнах поза межами ЄС ми часто спостерігаємо відверто невдалі інфраструктурні проекти. Після реконструкцій і капітальних ремонтів об'єкти інфраструктури виявляються більш небезпечними і незручними для користувача, ніж були доти; нові транспортні розв'язки виявляються неефективними, а мости і шляхопроводи залишаються у стані незавершеного будівництва на роки й десятиліття, марнуючи сотні мільйонів суспільних грошей. Аналізуючи ці кейси ми часто виявляємо, що причиною неуспіху було хибне планування або взагалі його відсутність. Таке стається, коли замовник з тих чи інших міркувань швидко розпочав й пройшов етап проектування й почав будівництво, без витрачання часу і зусиль на дослідження і транспортне планування. І потім весь проект зазнає фіаско.


Замовити окрему послугу з транспортного планування, або включити її як вимогу до генпроектувальника перед початком проектування – це дуже вдала ідея для більшості проектів. З нашого досвіду, вартість планування може перебувати на рівні кількох відсотків від вартості інженерного проектування. Ці кошти можуть бути включені у кошторисну вартість проектних робіт без збільшення загальних планових витрат за проектом.


Якісне планування у більшості випадків дає позитивний економічний ефект для проекту і для замовника, зменшуючи кошторисну вартість проекту і підвищуючи його економічні показники для громади (наприклад, оптимізуючи пропускну спроможніть вузла або прискорюючи рух громадського транспорту). В нашому досвіді є багато прикладів, коли якісне планування зменшує обсяги і вартість будівельних робіт за рахунок зменшення площі асфальтового покриття (найдорожчий компонент проекту), яке виявляється непотрібним.


Транспортне планування - нова окрема сфера роботи, критично важлива для майбутнього успіху проектів, для сталої трансформації наших міст і розвитку наших транспортних систем. Ми раді, що більше і більше замовників і генпідрядників в Україні та закордоном звертаються до нас як до транспортних планувальників. Ми віримо, що ми спільно робимо цей світ кращим!Commentaires


bottom of page